CÔNG TY TNHH TRÀ GIỐNG CAO NGUYÊN

Thị trấn Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng
Tel: (063) 3877234 – (063) 3877269
Fax: (063) 3877271
Email: caonguyenteaco@yahoo.com

Tổng Đại Lý tại Tp.Hồ Chí Minh
22 Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5
Tel: (08) 38363607- (08) 38363608
Email: caonguyenteaco@yahoo.com

Liên Hệ tại Mỹ và Canada:
Tel: (647) 909 8619 – (770) 449 2946
Email: caonguyenteaco@gmail.com

Liên Hệ tại Châu Âu:
Tel: (41)764194132
Email: caonguyenteaco@yahoo.com